Bagong Umaga – May 15, 2017 (Monday)

Bagong Umaga – May 14, 2017 (Sunday)

Bagong Umaga – May 13, 2017 (Saturday)

Word of Life – May 14, 2017 (Sunday)

Word of Life – May 12, 2017 (Friday)

Bagong Umaga – May 12, 2017 (Friday)

Word of Life – May 11, 2017 (Thursday)

Bagong Umaga – May 11, 2017 (Thursday)

Bagong Umaga – May 10, 2017 (Wednesday)

Word of Life – May 10, 2017 (Wednesday)