Korte Suprema pabor sa libing ni dating Pangulong Marcos

.

Comments are closed.