Suspendido ang pasok sa pamahalaan at paaralan

Comments are closed.