Minsan May Isang Pag-Ibig – “Jr. Auxiliaries”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “CYO Part 2”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “CYO Part 1”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “KofC”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “IEC”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Vocation”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Divorce”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Family Education”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Sharing”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Justice”