Minsan May Isang Pag-Ibig – “End of Book 1”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Los Baños Concentration”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Sto.Tomas Concentration Camp”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Japanese Invasion 2”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Japanese Invasion”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “American’s Coming”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Rumors War”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Confession”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Peacetime”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Forgiveness”