Minsan May Isang Pag-Ibig – “Los Baños Concentration”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Sto.Tomas Concentration Camp”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Rumors War”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Confession”

Minsan May Isang Pag-Ibig – “Peacetime”