Personnel

Production Plan

Hosted by: Melito “Bimbo” Salazar Jr.

Marketing Plan

Hosted by: Melito “Bimbo” Salazar Jr.

Saan kukuha ng Pera para sa Negosyo?

Hosted by: Melito “Bimbo” Salazar Jr.

Preparation to start a Business

Hosted by: Melito “Bimbo” Salazar Jr.

Pilot Episode

ManilaBulletin 012Hosted by:
Melito “Bimbo” Salazar Jr.