Sambayanihan Archive

Pagkilos para sa Pagbabago ng Lipunan

Sambayanihan – October 01, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Share

Kultura – bahagi sa Pagorganisa ng BEC

Sambayanihan – September 24, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Share

Pagorganisa ng BEC

Sambayanihan – September 17, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Share

Sambayanihan – September 03, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Share

Sambayanihan – August 27, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

 

Share

Sambayanihan – August 20, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

  Share

Sambayanihan – August 13, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

  Share

Sambayanihan – August 06, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

  Share

Sambayanihan – July 31, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

  Share

Sambayanihan – July 23, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

  Share