Pagkilos para sa Pagbabago ng Lipunan

Sambayanihan – October 01, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Kultura – bahagi sa Pagorganisa ng BEC

Sambayanihan – September 24, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Pagorganisa ng BEC

Sambayanihan – September 17, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Sambayanihan – September 03, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary

Sambayanihan – August 27, 2011

Fr. Amado L. Picardal, CSsR, STD
CBCP-BEC, Executive Secretary