Bagong Umaga – May 20, 2017 (Saturday)

Word of Life – May 21, 2017 (Sunday)

Word of Life – May 19, 2017 (Friday)

Bagong Umaga – May 19, 2017 (Friday)

Word of Life – May 18, 2017 (Thursday)

Bagong Umaga – May 18, 2017 (Thursday)

Bagong Umaga – May 17, 2017 (Wednesday)

Word of Life – May 17, 2017 (Wednesday)

Word of Life – May 16, 2017 (Tuesday)

Bagong Umaga – May 16, 2017 (Tuesday)