Word of Life – May 28, 2017 (Sunday)

Word of Life – May 26, 2017 (Friday)

Word of Life – May 25, 2017 (Thursday)

Bagong Umaga – May 25, 2017 (Thursday)

Bagong Umaga – May 24, 2017 (Wednesday)

Word of Life – May 24, 2017 (Wednesday)

Word of Life – May 23, 2017 (Tuesday)

Bagong Umaga – May 23, 2017 (Tuesday)

Bagong Umaga – May 22, 2017 (Monday)

Bagong Umaga – May 21, 2017 (Sunday)