Word of Life – April 18, 2018 (Wednesday)

Word of Life – April 17, 2018 (Tuesday)

Word of Life – April 15, 2018 (Sunday)

Word of Life – April 13, 2018 (Friday)

Word of Life – April 12, 2018 (Thursday)

Word of Life – April 11, 2018 (Wednesday)

Word of Life – April 10, 2018 (Tuesday)

Word of Life – April 08, 2018 (Sunday)

Word of Life – April 06, 2018 (Friday)

Fr. Benny Tuazon – Pagkilala sa mga tukso ni Satanas